Özel Haber | Detay Haber | | Künye | XML Sitemap |

Press Medya

Press Medya Haber Portalı

  • yeniden buluşmak üzere yeniden buluşmak üzere
    Kısa süreliğine sizlere veda ederken, Pressmedya Ailesi olarak her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Son Dakika

Muhammed  Es Saduni
Muhammed Es Saduni


Ezher'in Uyanışı ve Mısır Vicdanının İntifadası
22/01/2012, 19:43


Etkileri uzun süre devam edecek olan 25 Ocak Mısır devriminin en önemli sonuçlarından biri El-Ezher-i Şerifin uyanışı oldu. Sadece dini, resmi bir kuruluş olarak değil canlılığını ve rolünü yeniden kazanıp, İslam tarihinde ehlisünnet için doğuda ve batıda bir referans olarak islamın özünü, ılımlığını, hoşgörüsünü ve dünyaya açılımını temsil etmeye hazır görünüyor.

Büyük İmam Dr: Ahmet Tayyip ve ılımlı, hoşgörülü İslami düşüncelere sahip seçkin bir grup alimle beraber Ezher'in aydınlanmış dünya liderliğindeki rolüne geri dönmesi, karanlık çağların bittiğini gösteriyor.

İslam alemini aydınlatan, diktatör yöneticilerin gölgesi altında kalmış,Arap,Mısır ve İslam ümmetinin içinde bulunduğu tekfir etme ,taassub gibi bir dizi fanatiklikten uzak, sağlam asıllara dayanan fıkıh ilmine kaynaklık yapan bu İslami kuruluş (el-ezher) gerilemiş ve düşüş yaşamıştı.

Diktatörler siyasi baskı yöntemlerinde dini kullanıyorlardı. Halbuki din onlardan ne kadar uzaktı
Maalesef bu köklü kurum yakın tarihinde uzun zaman zaafa uğradı. Bazı alimleri dünyevi emelleri için gönüllü olarak, dini, fıkhi bilgilerini, topluma zarar veren bozuk siyasetin hizmetinde kullandılar. Bu durum, dini sömürmeye ve Mısır halkını her alanda bozulmaya götürdü.

Ezherin yönetimle uyum içinde olup gerilediği dönemlerde en büyük tehlike, onun bıraktığı boşluğu dolduran Mısırlıların hoşgörüsüyle ilginç İslami referansları olan, mezheplere uygun bir kültür ve adetler ortaya çıktı. Bu durum Mısır'ın kendilerinden çok çektiği şiddet ve terör yanlısı siyasal İslami oluşumlara yol açtı.

Bu terör fırtınasının sessizliğinden sonra Mısır halkı orta ve uzun vadede olabilecek olumsuzlukları anlamaya çalışmadan ilerlemede ve gelişmede Devletin gözetimi altında olan Ezher kaynaklı referanslara sahip çıktılar. Fakat oluşan çatlaklar ve Ezher'e karşı itaatsizlikler Mısır'da İslami referansları çoğalttı.
İslam fetihlerinden beri asırlardır süregelen Mısırlılar için övünç kaynağı ve ayırt edici bir özellik olan tüm dünyanın benimsediği hoşgörü değerlerinde düşüş oldu. Mısır halkının ulusal birliğinin yanısıra içlerinde bulunan şekle değil öze önem veren potansiyel dindarlıkları dumura uğradı.

Ezher'in öncü rolüne geri dönmesi elbette bir günde olmaz. Büyük İmam Dr. Ahmet Tayyip, İslam Dünyasındaki en büyük dini kurum sayılan, Hristiyan alemininde saygı ve takdirini kazanan Ezherin bütün kültürleri kucaklayan geniş kapsamlı medeniyet rolüne hazırlık yolculuğuna başladı.

Ülkedeki devrimin ilk yıldönümünde başka devletlerin içine düştüğü darboğazdan çıkabilmek için büyük alimlerle beraber kabul edilen girişimler halkın doğasına uygun bir şekilde hedefe ulaşmak üzere Ezher Şeyhinin başlattığı bu uygarca atılmış hareketin karşısında Mısırlılar çok şaşırdı.

Belki de Mısırlıların şaşkınlık kaynağı El-Ezher'in Ocak Devriminin gençliğini desteklemesidir. Bir tarafta şeyhler, alimler diğer tarafta uzman siyasetçiler, aydınlar, entellektüeller...

Ezher, şimdi tarihi sorumluluğuyla beraber, kendi içlerinde savaşıp çıkmaz yolda ilerleyen ülkelerin maruz kalacağı zararın büyüklüğünü hissederek bütün siyasi güçlere aynı mesafede duruyor.

Ezher, Papa 3. Şenude'nin de katıldığı son toplantıda 60 üst düzey siyasetçiler ile parti yetkililerine ev sahipliği yaptı. Devrimin ruhuna uygun olarak istekler, samimi bir ortamda dile getirildi.

Ocak devriminin amaçlarıyla ters düştükleri halde bazı güçler, sadece kendilerinin devrimi yaptıklarını söyleyerek başkalarını dışlıyor ve karalıyorlar.

Başladığında devrimi koruyan, gelecek temmuz başında yönetimi devredecek olan Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyine karşı vefa, takdir ve şükran her Mısırlının görevidir.

Gençlerin çoğunun böyle bir vizyonu hafife aldıklarını biliyorum. Gerçek şu ki Silahlı kuvvetler olmadan devrim başarıya ulaşamazdı ve devrimciler de bayraklarını dalgalandıramazlardı.

Mısır devriminin ruhundan beklentilerimiz;
• Siyasi tutukluların serbest bırakılması
• Mısır'ın bölgesel ve uluslar arası öncü rol oynaması
• Adil yargılanma hakkı saklı kalmak kaydıyla yargının işlerlik kazanması
• Şehit ve gazilerin ailelerine haklarının verilmesi
• Yaralıların tedavileri için tazminat ödenmesi
• Devletin demokratik kurumlarının yapılanması
• Hür ve demokratik seçimlerin sonuçlarına saygı gösterilmesi
• Devrim gençliği arasında yardımlaşma, Mısırın geleceğinin inşası için demokrasi şemsiyesi altında seçilmiş halk temsilcilerinin olması
• Baskıcı politikaları ve adil olmayan yönetimleri ortadan kaldırmak
• Ulusun tüm unsurlarına tarafsız ve önyargısız davranmak
• Tüm vatandaşlar için adaletin gerçekleştirilmesi

İşte Mısır devriminin ruhu... Ezher, şimdi Kıpti kilisesi, tüm siyasetçiler ve sivil vatandaşlar ile beraber birçok engele rağmen, Mısır'ın konumunu büyük devletlerin safına çıkarmak için mücadele veriyor.
Ezher'in Uyanışı ve Mısır Vicdanının İntifadası 22-01-2012