Özel Haber | Detay Haber | | Künye | XML Sitemap |

Press Medya

Press Medya Haber Portalı

  • yeniden buluşmak üzere yeniden buluşmak üzere
    Kısa süreliğine sizlere veda ederken, Pressmedya Ailesi olarak her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
Son Dakika

İsabelle  Facon
İsabelle Facon


Rusya seçimleri ve kaçırılmış fırsat
20/12/2011, 16:43


Soğuk Savaş'ın sonundan beri Rusya ile Batı arasındaki yaygın yanlış anlaşılmalar Rusya'daki genel seçimlerin sonuçlarının doğru anlaşılmasını da önlemektedir.

Rus ve yabancı birçok gözlemciye göre genel seçimler "iktidar partisi" Birleşik Rusya'ya parlak sonuçlar getirmedi. Onlara göre gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimi de dahil olmak üzere Vladimir Putin ekibi tarafından bu durumun hesaba katılması gerekmektedir. Bu seçimler ilginç mesajlar göndermektedir: Rus toplumu Batı'da çoğu kez söylendiği kadar durgun bir toplum değil, seçimlere katılım oranı % 60'ı buldu. Ruslar, -her ne kadar seçim sonuçları ekonomik ve sosyal durumun görece bozulması ve yolsuzlukla mücadelede başarısızlık karşısında bir seçmen hayal kırıklığından daha çok demokratik süreçlerin konsolidasyonundaki gerilemeye karşı güçlü bir tepkiyi ifade ediyorsa da-, sonuçta "Putinci mesajdan" kuşkulanıyorlar, ondan daha fazlasını, daha iyisini istiyorlar.

Siyasî yetkililer de dahil olmak üzere birçok Rus, seçim sonuçları ne olursa olsun Rusya'nın siyasî ve sosyal dokusunun tümüyle hayatiyetini yitirmemesinden dolayı mutlular. Ancak bu ilginç seçim sonucu ve onun muhtemel etkileri (hâlâ yüksek bir seçmen desteğine sahip olan Putin daha açık bir yol izleyebilir mi? Yoksa daha baskıcı bir siyasete mi kendisini kapatacak?) Batı ülkelerinde yapılan analizlerde ikinci planda değerlendiriliyor. Farklı STK'lar ve OSCE [Organization for Security and Co-operation in Europe]'in ortaya çıkardığı düzensizlikler tıpkı ve özellikle Rusya'daki protesto gösterilerinin ortaya çıkardığı gibi bu "tutulmaya" katkı sağlamaktadır. Aslında içinde bulunduğumuz zaman zorlu bir zaman, çünkü bazılarının Rusya'nın 11 Eylül'ü olarak niteledikleri "renkli devrimler" döneminden beri olan Rus iktidarı sinirli. Bu devrimlerin hatırası Kremlin'de en azından Arap-Müslüman dünyasındaki son olaylarla bağdaştırılmaktadırlar. Her iki durumda da "Batı'nın eli" ya da "dış güçler" (Batılılar) Rus siyaset bilimciler tarafından bu gelişmelerin sorumlusu olarak gösterilmektedir. Halen süregelen protesto gösterileriyle Ukrayna ve Kırgızistan "devrimleri" arasında yakınlık kuran Vladimir Putin, Washington hükümetinin göstericilere verdiği desteği ifşa etti. Burada kaydetmemizde fayda olan bir durum da son genel seçimler sayesinde Duma'da (Rusya Meclisi) güçlerini artıran muhalefet partilerinin çoğu da Putin'inkinden daha farklı bir analiz yapmıyor olmalarıdır.

Rusya-Batı ilişkilerinin bozulması Amerikalı ve bazı Avrupa ülkelerinin yetkililerinin seçim sonuçlarının ve seçim süreciyle ilgili bazı sorunların açıklanmasından sonra eleştirilerin sertliğinden ve talep edilen açıklamalarında ifadesini bulmaktadır. Bu durum geçen eylül ayında Vladimir Putin'in 2012 baharında, belki de 12 yıl için, cumhurbaşkanlığına döneceğini açıkladıktan sonra Avrupa ve ABD'de güçlenen "Rusya yorgunluğu"nun bir ifadesidir.

Bazıları Putin'in Dmitri Medvedev ile birlikte oluşturdukları ikili yönetimin güçlü adamı olduğunu, diğerleri ise doğru ya da yanlış, Medvedev'in daha liberal, daha modern, daha serbest dolayısıyla Batılı ülkelerle ilişkilerinde daha esnek olduğunu düşünüyorlar. Bu seçimin neden olduğu olumsuz atmosferi dağıtmak için aylar geçmesi gerekecek. Seçim sonuçları Putin ekibi çizgisinde bazı konularda belli değişimlere neden olacaksa da, bu tercih en azından bir zaman için, Batılı karar vericilerin Rusya ile ilişkilerini, bazı anlaşmazlıkları, özellikle de NATO füze kalkanı konusunda anlaşmazlıkları aşma konusunda karşılıklı yetersizliğin etkisi altındayken, bir zamandır devam eden sorunları aşmak için yüksek enerji ve yaratıcı fikirlere başvurma isteğini sınırlandıracaktır.

Bir kez daha, Rusların ve Batılıların Soğuk Savaş sonrasında ilişkilerin yeniden tanımlanması konusunda "kaçırılmış fırsat"tan dem vuruluyor. Söz konusu tespit, her iki tarafta da güçlü sorunlara neden olan bu başarısızlığın Rusya demokrasisinin sıkıntılarına katkı sunduğunu mu yoksa Rusların muğlaklıktan uzak bir ortaklığı ayağa kaldırmak için tavizler verdiklerini mi söyleyebilecek mesafeden duruma bakmaksızın yapılıyor.

Le Monde 8 Aralık 2011
Rusya seçimleri ve kaçırılmış fırsat 20-12-2011