Avrupa - 14:04, 09 Aralık 2019 Pazartesi
'Türkiye'nin terörle mücadelesini takdirle karşılıyoruz'
'Türkiye'nin terörle mücadelesini takdirle karşılıyoruz'
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, "Türkiye'nin terörle mücadelesini takdirle karşılıyoruz." dedi.


Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi'nin açılışında, insan hakları alanında Türkiye'ye destek verme ve iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

İnsan haklarıyla ilgili reformları tek başlarına yapmanın mümkün olmadığını belirten eden Buric, şöyle konuştu:

"Üç yıl önce yapılan darbe girişimi, bu ülkenin demokratik kurumlarına yapılmış bir saldırıdır. Biz Avrupa Konseyi olarak hızlı bir şekilde tepkimizi ortaya koyduk. Benden önceki genel sekreter olağanüstü hal sırasında Türkiye'ye ilk ziyarette bulunan siyasi temsilcilerden biri oldu. İnsan haklarının, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün önemine inanıyoruz. Üye devletler olarak hepimiz bu amaçlar için çaba gösteriyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini takdirle karşılıyoruz."

Yüksek mahkeme ve Anayasa Mahkemesinin içtihatlarının Avrupa müktesebatına yaklaştırılması için çaba gösterdiklerini dile getiren Buric, ifade özgürlüğü, siber suçlar ve gözaltında kötü muamele konusunda çalışmaların yapılması için eğitimler düzenlediklerini kaydetti.

Söz konusu eylem planının, Türk hukukundaki bireysel hakların koruma altına alınmasına katkı yapmasını ümit ettiklerini ifade eden Buric, şunları kaydetti:

"Eylem planı öncelikle insan haklarının korunması alanında ilerleme sağlanmasına katkı yapacaktır. Bu çerçevede özellikle Türkiye'nin üç yüksek mahkemesinin temsilcilerine seslenmek istiyorum. Sizin Avrupa Sözleşmesi'nin uygulanmasına ve ortak çalışmalarımıza yapacağınız katkı son derece önemlidir. Sizin yaptığınız çalışmalar neticesinde hem sizin mahkemeleriniz önüne gelen konular hem de AİHM'i ilgilendiren konularda ilerleme sağlama imkanına sahip olacağız. Özellikle gerekçeli ve insan hakları sözleşmesi ilkelerine uygun kararlar yayınlanması bu açıdan önemlidir."

"Yargı bağımsızlığı hakimlere hem bireysel hem kolektif sorumluluk yüklemektedir"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise tarihte insan haklarına ve adalete değer veren devletlerin uzun yaşadığını, halklarının da mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'de mahkeme salonlarında "Adalet mülkün temelidir" sözünün yazılı olduğunu hatırlatan Cirit, şöyle konuştu:

"Devletin varlığı ve devamı ile ilgili adaletin doğrudan doğruya ilintili olduğunu ifade etmektedir. Avrupa insan hakları sistemi, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları olmak üzere üç temel sütun üzerine bina edilmiştir. Bu sütunun sağlam olmasının ön şartı, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı ilkelerinin uygulanmasına bağlıdır. Yargı bağımsızlığı hakimler için anayasal ve yasal teminatlar sağlarken yargıya ilişkin sorunların çözümünde de hakimlere hem bireysel hem kolektif sorumluluk yüklemektedir."

Yargıtay'ın etik, yargıda şeffaflık ve insan hakları alanlarında yaptığı çalışmalara da değinen Cirit, Yargıtay yargı etiği sisteminin, AB ve BM'nin en yüksek standartlarını temsil ettiğini kaydetti.

"Somut adımlar atılmasını bekliyoruz"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Cristian Berger ise insan hakları ve ifade özgürlüğünün AB'nin en önemli değerlerinden olduğunu belirterek, projenin önemine işaret etti.

AB-Türkiye ilişkilerine de değinen Berger, "Türkiye, AB'nin önemli bir ortağı olmaya devam edecektir. Türkiye'nin özellikle göç, terörle mücadele, ekonomi ve ticaret gibi alanlarda yapılacak iş birliği ve bu alanlarda gelişme kaydedilmesi son derece önemlidir. Bu proje de son derece önemli. Özellikle temel konularda, insan hakları eylem planı konusunda somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Burada atılacak adımların iş birliği köprüsünü de güçlendireceğini düşünüyoruz." diye konuştu.